Waar de mantelzorger centraal staat

Met de Companion app heeft de mantelzorger de beschikking over functionaliteiten waarmee de zorgbehoevende / zorgvrager kan worden bewaakt.

Alarmafhandeling

Alarmmeldingen van de zorgvrager worden verstuurd naar alle mantelzorgers die beschikken over de Companion app en die zijn gekoppeld aan de zorgvrager.
Wanneer het alarm is geaccepteerd, is het bovendien mogelijk een (beeld)belverbinding te maken met de zorgvrager.

Beeldbellen

In de Companion app is het ook mogelijk om een beeldbelverbinding te maken met de gewenste zorgvrager of tussen de mantelzorgers onderling. Ook kan de zorgvrager de mantelzorger via een beeldbelverbinding oproepen.
Tot slot kan er naast het beeldbellen ook telefonieverkeer met enkel spraak plaatsvinden met de zorgvrager en tussen de mantelzorgers onderling.

Factsheet Companion app

Haben Sie eine Frage zu den Möglichkeiten von der Companion App? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf